P R O M O C J A 
do odwołania
SKAN KOLOR W CENIE SKANOWANIA MONO *

Zapraszamy do skorzystania z promocji ! 
* - dotyczy skanu do pliku tif i pdf 300 dpi

»